Oznamy

Konzultačné hodiny

 

Vážení rodičia a ďalší návštevníci našej webovej stránky, pokiaľ máte otázky, môžte sa s nami kontaktovať v čase našich konzultačných hodín….

Riaditeľka materskej školy: Žuffová Marta

 • Konzultačné hodiny:  utorok, štvrtok, 10:00 – 12:00 hod. na základe telefonického dohovoru o stretnutí.

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mária Stachová

 • Konzultačné hodiny: pondelok, streda, 11:30 – 12:30 hod. na základe telefonického dohovoru o stretnutí.

Haló, haló, škôlka volá…

 

“Vitajte v našej MŠ”

Prevádzka  MŠ  od 6.00 do 16,00 hod.

 

Čo potrebuje dieťa do materskej školy…

 

 • obuv na prezutie /papučky/
 • pyžamo
 • zubnú kefku
 • hrebeň
 • pohár z umelej hmoty
 • komplet veci na prezlečenie v prípade znečistenia, pocikania – slipy, pančuchy, tielko, ponožky, tričko, tepláky /dať do igelitky do hornej police skrinky, pravidelne dopĺňať/
 • 5-6 ročné deti úbor na cvičenie uložený vo vrecúšku /tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, ponožky/

Všetky veci riadne podpísané !!!

 • 4ks toaletného papiera
 • 10 balíčkov hygienických vreckoviek
 • hygienickú podložku na lehátko 2ks / dostanete v lekárni, alebo v zdravotných pomôckach/platí pre deti, ktoré sa pocikajú počas spánku/

Pred nástupom do MŠ…

 

Zaujíma Vás, čo má Vaše dieťa vedieť pred vstupom do materskej školy? Bližšie informácie nájdete tu .

Upozornenie…

 

Upozorňujeme rodičov na poplatky.  O jednotlivých poplatkoch a ich výške sú rodičia informovaní na ZRŠ, prostredníctvom internetovej stránky školy /v časti Poplatky/, na nástenkách v šatni jednotlivých tried.

Žiadame rodičov, aby pri úhrade dodržiavali stanovené termíny.

Rodič uhrádza počas roka poplatky za:

 • stravu /mesačne/
 • prevádzkový poplatok – vždy do 20.-teho v danom mesiaci musí byť platba pripísaná na účet MŠ
 • príspevok ZRŠ /polročne/

ĎAKUJEME!

 Dotácia na stravu od 1.1.2019…

 

Dotácia sa poskytuje:

 • podľa § 4 ods. 3 písm, a zákona, na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona, na dieťa navštevujúce materskú školu, ak je vo veku 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed 

Podľa VZN mesta je: 

 • celodenná strava v MŠ za 1,19 € a režijné náklady 0,10 €…….. rodič doplatí 0,09 €/deň
 • poldenná strava v MŠ za 0,96€ a režijné náklady 0,10€………..rodič nedopláca nič

 

Upozorňujeme, že na deň kedy dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole, zariadenie školského stravovania nemôže dotáciu uplatniť!!!

Oznam…

 

Riaditeľstvo MŠ Rozkvet 2024 oznamuje verejnosti, že zápis do MŠ na školský rok 2020/21 sa uskutoční v dňoch od 04.05.2020 – 15.05.2020. Žiadosť do MŠ nájdete na webovom sídle školy v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od lekára je potrebné priniesť osobne v horeuvedenom termíne.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ si môžete prevziať od 15.05. – 19.05.2020.