Ďakujeme

  • Ďakujeme všetkým, ktorí nám  finančne pomohli  darovaním 2% zo svojich daní a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej materskej škole.