Akcie šk. roku 2019/2020

 

SEPTEMBER  

Na jarmoku…

 

Opäť, po roku sa predškoláci vybrali do centra mesta na

“Považskobystrický jarmok”

V “Uličke remesiel” si pozorne poprezerali spolu s pani učiteľkami  vystavené výrobky šikovných remeselníkov. Deťom sa najviac páčili drevené píšťalky a fujary. Samé si vyskúšali hru na píšťalke.

A čo by to bol za jarmok, keby sme neochutnali aspoň medovník? Sladučký, voňal medom a chutil výborne.

Dopravné ihrisko…

 

V piatok 27. septembra navštívili predškoláci z 3. triedy s p. učiteľkami Simonkou a Alenkou

“Dopravné ihrisko na ZŠ Nemocničná”

Najskôr si deti s p. Bujnovou , pracovníčkou CVČ zopakovali dopravné predpisy pre cyklistov, dopravné značky, rekciu na svetelné signály a až potom za dôsledného dodržiavania pravidla pravej ruky mohli samostatne jazdiť.

Škôlkari odchádzali do MŠ plní zážitkov.

OKTÓBER

Jesenné upratovanie…

 

Jeseň, pani bohatá, farbí listy do zlata, prefarbí nám celý kraj…spieva sa v piesni. Potom všetky listy opadnú a treba ich upratať.

Aby p. školník nemal veľa práce, pomohli aj deti z 3. a 4. triedy.

Veď sa len pozrite, akí šikovní pomocníci sú to!

Potešili starkých…

 

Deti zo 6. triedy si pri príležitosti

“Mesiaca úcty k starším”

pripravili program zložený z piesní , básničiek a tanca, aby poďakovali starkým za lásku a staroslivosť. Starkých potešili hneď trikrát. Najskôr vystúpili s pripraveným programom pre svojich starých rodičov a  rodičov  v materskej škole.

Druhýkrát navštívili starkých v Zariadení pre seniorov Katka v meste. Klientom penziónu sa program veľmi páčil a škôlkarov odmenili potleskom aj sladkosťami.

Do tretice, predškoláci  svojim vystúpením spríjemnili večer starkým z Rozkvetu, ktorí sa na pozvanie VMČ Rozkvet  za účasti poslancov a p. primátora zišli  na ZŠ DS Rozkvet.

Svojim vystúpením vyčarili úsmev na tvárach prítomných a v nejednom oku sa zaleskla aj slzička.Slová chvály a vďaky si preto škôlkari aj p. učiteľky plne zaslúžili.

V knižnici…

 

24. októbra navštívili knižnicu deti zo 4. triedy a 29. októbra deti z 3. triedy.

“Jeseň v poézii pre deti”

P. knihovníčka prečítala niekoľko básničiek a potom deti recitovali a spievali, čo sa naučili o jeseni.

A nielen to, priniesli do knižnice niekoľko pekných prác na tému  jeseň a dve deti za prácu boli odmenené peknou knižkou.

Už sa tešíme na ďalšiu návštevu knižnice v zime.

NOVEMBER

Predplavecký výcvik…

 

V týždni od 4. do 8.novembra sa predškoláci  z 3. a 6. triedy  a od 11. do 15. novembra predškoláci z 2. triedy absolvovali na plavárni

“Predplavecký výcvik”

Na úvod skúsené plavčíčky zaradili oboznamovanie a hry s vodou spojené s potápaním do vody, fúkaním do vody, neskôr sa deti učili splývať a dýchať pod vodou.

Deti sa snažili a koncom týždňa už samé pomerne dobre plávali pár metrov. Pochvala patrí všetkým deťom, tiež sladkosť a

“mokré vysvedčenie” .

Niečo z minulosti…

 

V rámci spolupráce z CVČ 6.11.2019 prišla pani Katka Ligasová deťom predškolských tried priblížiť poznatky z minulosti. Pomocou témy 

“Kamenný poklad”

deti spoznávali rôznorodosť kameňov, získali nové poznatky o hore prahore, pohyboch vo vnútri Zeme.

Páčilo sa im hľadanie skamenelín, dozvedeli sa, kto je a čo robí paleontológ. Zaujímavá bola aj hra “Po stopách dinosaurov”.

V závere stretnutia si vyfarbovali pracovné listy, a tiež určovali podľa stavby tela, spôsobu pohybu – kde žili, ako sa pohybovali a čím sa praveké zvieratá živili.

Návšteva divadelného predstavenia…

 

V utorok19. novembra sa predškoláci vybrali za kultúrnym zážitkom do kina Mier na divadelné predstvenie

 

“O dráčikovi Háčikovi”

Deťom sa divadlo páčilo, hercov odmenili veľkým potleskom.

Deň športu na 5.ZŠ…

 

V stredu novembra 20. novembra deti z predškolských tried navštívili ZŠ Slovenských partizánov a zúčastnili sa

 

“Dňa športu”

S plným nasadením plnili všetky úlohy na viacerých stanovištiach, odvážne prekonávali prekážky. Pani učiteľky všetkým súťažiacim držali palce. 

Odmenou boli medaile a sladkosti a spokojne strávené dopoludnie.

Tanečný maratón…

 

V piatok 22. novembra deti z 2.,3. a 6. triedy zavítali tentoraz na ZŠ DS Rozkvet, aby sa zúčastnili na

 

” Tanečnom maratóne”

Pohyb, radosť a úsmev na tvárach detí hovoril za všetko.