Stravovanie

Možnosti stravovania a poplatky za ne:

 • Celodenná strava

desiata:      0,36

obed :         0,85

olovrant:     0,24                                                        

spolu: ……..1,45 €

 • Poldenná strava

desiata:       0,36

obed:          0,85

spolu: ………1,21

K odobranej strave sa pripočítava 0,15€ / deň za režijné náklady /opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/.

Spôsoby platby za stravu:

 • poštovou poukážkou
 • cez internetbanking

Od 1.1.2018 sa mení systém platby stravného. Platí sa vždy za aktuálny mesiac.

 • Začiatkom každého mesiaca dostanete poštovú poukážku, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci /najlepšie bankovým prevodom/.
 • V prípade, že v tom čase dieťa nebude navštevovať materskú školu, žiadame rodičov, aby si prišli poštovú poukážku vyzdvihnúť osobne.

Je nevyhnutné, aby platby boli včas pripísané na náš účet, aby sme mali finančné prostriedky na uhrádzanie faktúr za potraviny.

 • číslo účtu:    IBAN: SK21 5600 0000 0028 9334 5004 
 • špecifický symbol uviesť meno dieťaťa a triedu ktorú navštevuje

Rodičom do pozornosti:

 

Neprítomné dieťa sa odhlasuje zo stravy ráno do 7.30 hod.  Ak rodičia dieťa neodhlásia, strava sa mu 1. deň počíta, akoby bolo prítomné. Je však možnosť prísť si v ten deň pre obed do školskej jedálne v čase od 12,00 – 13,00 hod. /platí aj pre dôchodcov, ktorí sa stravujú/.

Ďalšie dni bude dieťa automaticky odhlásené.

Dotácia na stravu od 1.1.2019…

Dotácia sa poskytuje:

 • podľa § 4 ods. 3 písm, a zákona, na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona, na dieťa navštevujúce materskú školu, ak je vo veku 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed 

Podľa VZN mesta je: 

 • celodenná strava v MŠ za 0,25€ a režijné náklady 0,15€…….. rodič doplatí 0,40€/deň
 • poldenná strava v MŠ za 1,21€ a režijné náklady 0,15€………..rodič nedopláca nič

Upozorňujeme, že na deň kedy dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole, zariadenie školského stravovania nemôže dotáciu uplatniť !!!

Z hore uvedeného vyplýva, že dieťa má nárok na dotovanú stravu len keď je fyzicky prítomné v MŠ.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte p. Fapšovú Vieru – vedúca školskej jedálne

 • na telefónnom čísle:     042/4326565
 • mailom:                       viera.fapsova@googlemail.com

JEDÁLNY LÍSTOK

17.02.2020 – 21.02.2020

PONDELOK

 

Desiata:

Chlieb rascový, nátierka z plesňového syra, čaj záhradná zmes

Obed:           

                       Polievka fazuľová so zeleninou a zemiakmi

                      Strapačky s kyslou kapustou

                      čaj záhradná zmes

Olovrant:  

 Chlieb zemiakový, nátierka kuracia s vajcom, čaj záhradná zmes

 • UTOROK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový,  nátierka džemová, mlieko ochutené

Obed :                           

Polievka cibuľová so zemiakmi

Bravčové mäso po záhradnícky, ryža dusená

čaj ovocný

Olovrant :

Chlieb zemiakový, nátierka vlašská, čaj ovocný s rakytníkom

 • STREDA

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka z treščej pečene, čaj citrónový 

Obed:                                     

Polievka slovenská šajtľava

Kuracie prsíčka na spôsob sviečkovej, cestoviny

čaj ovocný s pomarančom

Olovrant :

 Chlieb zemiakový, nátierka  kalerábová, čaj ovocný s pomarančom

 • ŠTVRTOK

 

Desiata:

Chlieb rascový, nátierka liptovská, mlieko ovocné

Obed :                                 

Polievka rajčiaková so strúhanou mrkvou

Bravčový rezeň prekladaný, zemiaková kaša

uhorka, čaj lesná zmes

Olovrant :

Chlieb dlháň, nátierka cícerová, čaj lesná zmes

 • PIATOK

 

Desiata :

Chlieb ľanový, nátierka mrkvová, čaj lesná zmes

Obed :

Polievka brokolicová krémová

Kovbojská fazuľa

chlieb, čaj lesná zmes

 

 Olovrant :

                   Krém jogurtový s tvarohom a džemom, piškóty, čaj lesná zmes

 

ALERGÉNY : 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko, 8, orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sezamové semená, 12 kysličník síričitý a siričitany

 


D o b r ú   c h u ť !