Stravovanie

Možnosti stravovania a poplatky za ne:

 • Celodenná strava

desiata:      0,36

obed :         0,85

olovrant:     0,24                                                        

spolu: ……..1,45 €

 • Poldenná strava

desiata:       0,36

obed:          0,85

spolu: ………1,21

K odobranej strave sa pripočítava 0,15€ / deň za režijné náklady /opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/.

Spôsoby platby za stravu:

 • poštovou poukážkou
 • cez internetbanking

Od 1.1.2018 sa mení systém platby stravného. Platí sa vždy za aktuálny mesiac.

 • Začiatkom každého mesiaca dostanete poštovú poukážku, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci /najlepšie bankovým prevodom/.
 • V prípade, že v tom čase dieťa nebude navštevovať materskú školu, žiadame rodičov, aby si prišli poštovú poukážku vyzdvihnúť osobne.

Je nevyhnutné, aby platby boli včas pripísané na náš účet, aby sme mali finančné prostriedky na uhrádzanie faktúr za potraviny.

 • číslo účtu:    IBAN: SK21 5600 0000 0028 9334 5004 
 • špecifický symbol uviesť meno dieťaťa a triedu ktorú navštevuje

Rodičom do pozornosti:

 

Neprítomné dieťa sa odhlasuje zo stravy ráno do 7.30 hod.  Ak rodičia dieťa neodhlásia, strava sa mu 1. deň počíta, akoby bolo prítomné. Je však možnosť prísť si v ten deň pre obed do školskej jedálne v čase od 12,00 – 13,00 hod. /platí aj pre dôchodcov, ktorí sa stravujú/.

Ďalšie dni bude dieťa automaticky odhlásené.

Dotácia na stravu od 1.1.2019…

Dotácia sa poskytuje:

 • podľa § 4 ods. 3 písm, a zákona, na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona, na dieťa navštevujúce materskú školu, ak je vo veku 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed 

Podľa VZN mesta je: 

 • celodenná strava v MŠ za 0,25€ a režijné náklady 0,15€…….. rodič doplatí 0,40€/deň
 • poldenná strava v MŠ za 1,21€ a režijné náklady 0,15€………..rodič nedopláca nič

Upozorňujeme, že na deň kedy dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole, zariadenie školského stravovania nemôže dotáciu uplatniť !!!

Z hore uvedeného vyplýva, že dieťa má nárok na dotovanú stravu len keď je fyzicky prítomné v MŠ.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte p. Fapšovú Vieru – vedúca školskej jedálne

 • na telefónnom čísle:     042/4326565
 • mailom:                       viera.fapsova@googlemail.com

18.11.2019 – 22.11.2019

 • PONDELOK

 

Desiata:

Chlieb rascový, nátierka tvarohová s treščou pečeňou, čaj ovocný so sirupom

Obed:            

Polievka ruský boršč

Buchty na pare s lekvárom a čokoládovou polevou

ovocie, čaj ovocný so sirupom

Olovrant:  

 Chlieb rascový, nátierka šunková s taveným syrom, čaj ovocný so sirupom

 • UTOROK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, nátierka syrová s redkvičkou, mlieko ovocné

Obed :                           

Polievka hrášková so zeleninou a závarkou

Študentský rezeň, ryža dusená

zeleninové obloženie,čaj ovocný

Olovrant :

Sendvič, nátierka tvarohová s medom, čaj záhradná zmes

 • STREDA

 

Desiata :

Chlieb rascový, nátierka talianska, kaogrande

Obed:                                     

Polievka rascová s vajcom

Kuracie stehná na kyslej kapuste, zemiaková kaša

ovocná voda so sirupom

Olovrant :

 Chlieb zemiakový, maslo,zeleninové obloženie, čaj pigi s citrónom

 • ŠTVRTOK

 

Desiata:

Vianočka, nátierka s nutelou, biela káva

Obed :                                 

Polievka brokolicová so zemiakmi

Čufty na dalmánsky spôsob, cestovina gágoriky

ovocná voda

Olovrant :

Chlieb ľanový, nátierka z kuracej pečene, čaj bylinkový

 • PIATOK

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka z tuniaka, kaogrande

Obed :

Polievka kelová so zemiakmi

Kovbojská fazuľa

chlieb, ovocný nápoj

 

 Olovrant :

 Jogurt smotanový, cereálna tyčinka, osviežujúci nápoj

 

ALERGÉNY : 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko, 8, orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sezamové semená, 12 kysličník síričitý a siričitany

 


D o b r ú   c h u ť !