Stravovanie

Možnosti stravovania a poplatky za ne:

 • Celodenná strava

desiata:      0,28

obed :         0,68

olovrant:     0,23                                                         

spolu: ……..1,19 €

 • Poldenná strava

desiata:       0,28

obed:          0,68

spolu: ………0,96 €

K odobranej strave sa pripočítava 0,10€ / deň za režijné náklady /opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/.

Spôsoby platby za stravu:

 • poštovou poukážkou
 • cez internetbanking

Od 1.1.2018 sa mení systém platby stravného. Platí sa vždy za aktuálny mesiac.

 • Začiatkom každého mesiaca dostanete poštovú poukážku, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci /najlepšie bankovým prevodom/.
 • V prípade, že v tom čase dieťa nebude navštevovať materskú školu, žiadame rodičov, aby si prišli poštovú poukážku vyzdvihnúť osobne.

Je nevyhnutné, aby platby boli včas pripísané na náš účet, aby sme mali finančné prostriedky na uhrádzanie faktúr za potraviny.

 • číslo účtu:    IBAN: SK21 5600 0000 0028 9334 5004 
 • špecifický symbol uviesť meno dieťaťa a triedu ktorú navštevuje

Rodičom do pozornosti:

 

Neprítomné dieťa sa odhlasuje zo stravy ráno do 7.30 hod.  Ak rodičia dieťa neodhlásia, strava sa mu 1. deň počíta, akoby bolo prítomné. Je však možnosť prísť si v ten deň pre obed do školskej jedálne v čase od 12,00 – 13,00 hod. /platí aj pre dôchodcov, ktorí sa stravujú/.

Ďalšie dni bude dieťa automaticky odhlásené.

Dotácia na stravu od 1.1.2019…

Dotácia sa poskytuje:

 • podľa § 4 ods. 3 písm, a zákona, na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona, na dieťa navštevujúce materskú školu, ak je vo veku 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed 

Podľa VZN mesta je: 

 • celodenná strava v MŠ za 1,19 € a režijné náklady 0,10 €…….. rodič doplatí 0,09 €/deň
 • poldenná strava v MŠ za 0,96€ a režijné náklady 0,10€………..rodič nedopláca nič

Upozorňujeme, že na deň kedy dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole, zariadenie školského stravovania nemôže dotáciu uplatniť !!!

Z hore uvedeného vyplýva, že dieťa má nárok na dotovanú stravu len keď je fyzicky prítomné v MŠ.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte p. Fapšovú Vieru – vedúca školskej jedálne

 • na telefónnom čísle:     042/4326565
 • mailom:                       viera.fapsova@googlemail.com

Jedálny lístok

24.06.2019-28.06.2019

 • PONDELOK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, nátierka sardinková, čaj citrónový

Obed:            

Polievka krúpková s údeným mäsom

Koláč kysnutý ovocný

čaj citrónový

Olovrant:  

 Sendvič, nátierka vlašská, čaj citrónový

 • UTOROK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, nátierka liptovská, čaj detský

Obed :                           

Polievka portugalská

Karbonátok s ovsenými vločkami, zemiakový šalát s uhorkami a zeleninou

čaj citrónový

Olovrant :

Chlieb dlháň, orieškovo – lieskový krém, čaj detský

 • STREDA

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka maslo so strúhaným syrom, mlieko ovocné

Obed:                                     

Polievka goralská

Kurací rezeň plnený, ryža dusená

citronáda

Olovrant :

 Chlieb zemiakový, nátierka karfiolová, čaj ovocný

 • ŠTVRTOK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, nátierka vajcová, čaj so sirupom

Obed :                                 

Polievka zeleninová s lievankou

Koložvárska kapusta, nové zemiaky

citronáda

Olovrant :

Chlieb ľanový, nátierka s pažítkou, čaj so sirupom

 • PIATOK

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka zeleninová letná, čaj záhradná zmes

Obed :          

Polievka zemiaková so syrom

Kovbojská fazuľa

chlieb, citronáda

 Olovrant :

Jogurt smotanový, tyčinka cereálna, čaj záhradná zmes

 

ALERGÉNY : 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko, 8, orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sezamové semená, 12 kysličník síričitý a siričitany

 


D o b r ú   c h u ť !