Stravovanie

Možnosti stravovania a poplatky za ne:

 • Celodenná strava

desiata:      0,28

obed :         0,68

olovrant:     0,23                                                         

spolu: ……..1,19 €

 • Poldenná strava

desiata:       0,28

obed:          0,68

spolu: ………0,96 €

K odobranej strave sa pripočítava 0,10€ / deň za režijné náklady /opravy kuchynského zariadenia, dopĺňanie inventáru, energie/.

Spôsoby platby za stravu:

 • poštovou poukážkou
 • cez internetbanking

Od 1.1.2018 sa mení systém platby stravného. Platí sa vždy za aktuálny mesiac.

 • Začiatkom každého mesiaca dostanete poštovú poukážku, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci /najlepšie bankovým prevodom/.
 • V prípade, že v tom čase dieťa nebude navštevovať materskú školu, žiadame rodičov, aby si prišli poštovú poukážku vyzdvihnúť osobne.

Je nevyhnutné, aby platby boli včas pripísané na náš účet, aby sme mali finančné prostriedky na uhrádzanie faktúr za potraviny.

 • číslo účtu:    IBAN: SK21 5600 0000 0028 9334 5004 
 • špecifický symbol uviesť meno dieťaťa a triedu ktorú navštevuje

Rodičom do pozornosti:

 

Neprítomné dieťa sa odhlasuje zo stravy ráno do 7.30 hod.  Ak rodičia dieťa neodhlásia, strava sa mu 1. deň počíta, akoby bolo prítomné. Je však možnosť prísť si v ten deň pre obed do školskej jedálne v čase od 12,00 – 13,00 hod. /platí aj pre dôchodcov, ktorí sa stravujú/.

Ďalšie dni bude dieťa automaticky odhlásené.

Dotácia na stravu od 1.1.2019…

Dotácia sa poskytuje:

 • podľa § 4 ods. 3 písm, a zákona, na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona, na dieťa navštevujúce materskú školu, ak je vo veku 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20€ na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed 

Podľa VZN mesta je: 

 • celodenná strava v MŠ za 1,19 € a režijné náklady 0,10 €…….. rodič doplatí 0,09 €/deň
 • poldenná strava v MŠ za 0,96€ a režijné náklady 0,10€………..rodič nedopláca nič

Upozorňujeme, že na deň kedy dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole, zariadenie školského stravovania nemôže dotáciu uplatniť !!!

Z hore uvedeného vyplýva, že dieťa má nárok na dotovanú stravu len keď je fyzicky prítomné v MŠ.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte p. Fapšovú Vieru – vedúca školskej jedálne

 • na telefónnom čísle:     042/4326565
 • mailom:                       viera.fapsova@googlemail.com

Jedálny lístok

27.05.2019 – 31.05.2019

 • PONDELOK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, nátierka z treščej pečene, čaj detský

Obed:            

Polievka z hlávkovej kapusty so zemiakmi

Halušky so syrom a smotanou

čaj detský

Olovrant:  

 Sendvič, nátierka vlašská, čaj detský

 • UTOROK

 

Desiata:

Vianočka, maslo, biela káva

Obed :                           

Polievka ryžová s droždím

Račiansky opekáčik, zemiaková kaša

šalát

Olovrant :

Chlieb dlháň, nátierka s redkvičkou, čaj ovocný so sirupom

 • STREDA

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka syrová labužnícka, mlieko banánové

Obed:                                     

Polievka zemiaková so zeleninou

Bratislavské pliecko, knedľa kysnutá

čaj záhradná zmes

Olovrant :

 Chlieb zemiakový, nátierka kalerábová, čaj záhradná zmes

 • ŠTVRTOK

 

Desiata:

Chlieb zemiakový, budapeštiansky krém, mlieko ochutené

Obed :                                 

Polievka z vaječnej zápražky

Morčacie prsíčka na pražský spôsob, ryža dusená

zeleninové obloženie, čaj so sirupom

Olovrant :

Chlieb zemiakový, nátierka pažítková, čaj so sirupom

 • PIATOK

 

Desiata :

Chlieb zemiakový, nátierka vajcová, čaj lesná zmes

Obed :          

Polievka pšenová so zeleninou a zemiakmi

Kotlíkový guláš so zemiakmi

chlieb, čaj lesná zmes

 Olovrant :

Piškótový rez, termix vanilkový, čaj lesná zmes

 

ALERGÉNY : 1 obilniny, 2 kôrovce, 3 vajcia, 4 ryby, 5 arašidy, 6 sójové zrná, 7 mlieko, 8, orechy, 9 zeler, 10 horčica, 11 sezamové semená, 12 kysličník síričitý a siričitany

 


D o b r ú   c h u ť !