Akcie šk. roku 2018/2019

 

SEPTEMBER  

V ZŠ…

 

10. septembra predškoláci z 1.triedy išli na návštevu do

“ZŠ Slovenských partizánov”

Deti si poprezerali priestory  školy, navštívili prvé triedy, kde sa stretli s bývalými kamarátmi z MŠ, ktorí už sedia v školských laviciach. S prváckou p. učiteľkou si dohodli vzájomnú spoluprácu.

 

 

Už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu a spoločné akcie so školákmi.

Dopravné ihrisko…

 

13. septembra deti zo 2. triedy a 14.septembra  deti z 1.triedy navštívili

“Dopravné ihrisko”

P. Bujnová z CVČ, oboznámila škôlkárov so základnými dopravnými predpismi. Primeranou formou vysvetlila deťom pravidlo pravej ruky, dodržiavanie vzdialenosti. Po rozdelení bicyklov každému dieťaťu sledovala  dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre cyklistov.

Predškoláci mali z návštevy dopravného ihriska veľkú radosť.

Na jarmoku…

 

Opäť, po roku sa predškoláci z 1. a 2. triedy vybrali do centra mesta na

“Považskobystrický jarmok”

V “Uličke remesiel”si pozorne poprezerali spolu s pani učiteľkami  vystavené výrobky šikovných remeselníkov. Deťom sa najviac páčili drevené píšťalky a fujary. Samé si vyskúšali hru na píšťalke.

A čo by to bol za jarmok, keby sme neochutnali aspoň medovník? Sladučký, voňal medom a chutil výborne.

OKTÓBER

CVČ…

 

V pondelok, 8.októbra prišla do MŠ pani Ing. Katka Ligasová, pracovníčka Centra voľného času s ktorým máme dlhoročnú spoluprácu. Program environmentálnej výchovy bol tentoraz zameraný na

“Stredoeurópsky deň stromov”

Deti si hravou formou zopakovali poznatky o živote v lese, obyvateľoch lesa, overili si ako rastie les od semienka až po veľký strom.

Zážitkové aktivity pani Ligasová vhodne doplnila recyklačnou tvorivou dielničkou, kde si každé dieťa vytvorilo z odpadového materiálu svoj strom.

Na výstave…

 

V stredu 10. októbra predškoláci z 1. a 2. triedy navštívili v budove MsÚ výstavu

“Čaro umeleckého drotárstva”

P. Milan Jankovič / umelecký drotár/ deťom predstavil svoje vystavené diela a porozprával o tvorbe niektorých z nich.

V prestávke, počas ktorej si pripravil materiál na tvorivé dielne pre deti nám p. Kukurová /pracovníčka MsÚ / vysvetlila poslanie a využitie obradnej miestnosti MsÚ.

Šikovní škôlkari sa už zhromaždili okolo uja Jankoviča a čakali, čo budú vyrábať. S jeho pomocou  si deti vytvorili  srdiečka, ktoré vyzdobili korálkami. Hoci boli srdiečka trošku kostrbaté, deti odchádzali spokojné a hneď vedeli, že srdiečko dostane doma mamička.

V knižnici…

 

10. októbra sa vybrali p. učiteľky s najmenšími deťmi do

“Knižnice na Rozkvete”

Trojročné deti si najskôr poprezerali priestory knižnice, dozvedeli sa od pracovníčky načo slúži knižnica, ako sa správne zaobchádza s knihou.

 

Za kresby a výrobky s tematikou jesene dostali 2 deti krásne knižky.

Šarkaniáda…

 

V piatok 12. októbra 3-4 ročné deti zo 4.triedy vyšli na kopec ku kaplnke . Niesli so sebou veľkého šarkana. Konečne sa mohla začať

“Šarkaniáda”

Príjemne fúkalo a šarkan lietal vysoko, vysoko.

Jesenné upratovanie…

 

V utorok 16. októbra deti z 1. triedy na pobyte vonku si vypýtali hrabličky a pustili sa do

“Hrabania lístia v školskej záhrade”

S chuťou sa pustili do činnosti a onedlho mali dve veľké kopy.

Horúčkovitá aktivita na školskom dvore neušla pozornému oku p. školníka. Potešilo ho, že deti mu s lístím pomohli a deti mali radosť z vykonanej práce.

Deň športu …

 

V piatok 19. októbra sme využili pekný slnečný deň a zorganizovali

“Deň športu”

Najprv sa všetky deti zišli spoločne na školskom dvore. Pani učiteľka Benkovská deti oboznámila v krátkom príhovore s akciou, disciplínami a zaželala deťom veľa úspechov pri súťažení.

 

Potom sa deti so svojimi pani učiteľkami rozišli plniť športové disciplíny na jednotlivé stanovištia, ktoré pripravili pani učiteľky.

 

 

Deti sa snažili, súťažili s plným nasadením. Po vystriedaní všetkých disciplín  obdržali medaily so sladkým prekvapením.

V knižnici…

 

V piatok sa predškoláci z 1. triedy vybrali do knižnice na Rozkvete. P. knihovníčka Janotová si pripravila

“Rozprávanie o jeseni”

Zobraziť zdrojový obrázok

Deti so záujmom počúvali básničky s jesennou tematikou, rozprávku o zvieratách. Na záver deti hádali hádanky o zvieratách.

 

Predškoláci priniesli do knižnice práce, ktoré vyrábali v MŠ na tému jeseň. Dve deti bili vybraté a dostali krásny darček v podobe knižky.

NOVEMBER

Stretnutie s minulosťou…

 

V piatok, 9. novembra prišla do MŠ pani Ing. Katka Ligasová, Aktivita z environmentálnej výchovy bola zameraný na tému

“Kamenný poklad”

Deti sa hravou formou dozvedeli, ako vznikli hory, kde sa vzali skameneliny, kto je paleontológ.

 

So záujmom sledovali stopu dinosaura, aby sa na jej konci dozvedeli, ako asi vyzeral živočích, alebo rastlina podľa skameneliny.

Divadlo v MŠ…

 

V pondelok, 12. novembra deti čakalo v materskej škole divadelné predstavenie

“O psíčkovi a mačičke”

Svojím príbehom pobavili deti zo všetkých tried.

Pripomenuli deťom, aké dôležité sú pravidlá spolunažívania. Divadlo deti zaujalo dejom, ale aj vtipnými pesničkami.

V ZUŠ…

 

V stredu 14. novembra navštívili predškoláci z 1. a 2. triedy ZUŠ v meste. Tešili sa na koncert

“Osmijankova rozprávka”

Osmijanko, známa postavička z rozprávky putoval so osmipsíčkou po svete a navštívili rôzne i popletené krajiny.Všade sa stretli s hudobnými nástrojmi a tak deťom hravou formou priblížili nástroje a hru na nich.

 

Koncert bol veselý, deti spontánne reagovali na dej, tancovali uplatňovali hru na telo.

Na ZŠ…

 

Vo štvrtok 22. novembra sa deti z 1. a 2. triedy zúčastnili na ZŠ Slovenských partizánov športovej akcie pre MŠ pod názvom

“Športujeme s radosťou”

      Pani učiteľky zo ZŠ so staršími žiakmi pripravili pre škôlkarov v telocvični mnoho            športových aktivít.

Deti plnili úlohy na stanovištiach. Postupne prešli všetkými disciplínami. Škôlkari cvičili s radosťou, boli obratní a šikovní.

Na záver každé dieťa dostalo Účastnícky list a sladkú odmenu.

DECEMBER

Diskotéka…

 

V stredu 5. decembra prišiel do MŠ náš známy ujo Jano Juhász. Pripravil si aparatúru a začala sa

“Diskotéka”

Humorný text piesní, dynamická hudba roztancovala nielen všetky deti, ale aj pani učiteľky.

Mikuláš…

 

Vo štvrtok, tak ako každoročne nás navštívil V MŠ 

“MIKULÁŠ”

V každej triede ho deti privítali piesňami a básničkami.

Predstavte si, že Mikuláš mal aj pomocníka, čerta rohatého. Zdvihnutým prstom pohrozil nezbedníkom a tí sľúbili, že odteraz už budú “sekať “dobrotu. Na záver návštevy všetky dobré deti dostali darčeky.

Tvorenie s Katkou…

 

Aj v decembri nás v rámci spolupráce z CVČ navštívila p. Katka Ligasová. Doniesla so sebou rôzny odpadový materiál a

“Predvianočná dielnička”

 

mohla začať. Deti pomocou odpadového materiálu – roliek z toaletného papiera, zvyškov bieleho papiera . lepu pasteliek a nožníc, vytvárali a ozdobovali vianočné stromčeky.

takýmto spôsobom získavali návyk , ako zužitkovať nepotrebné zvyšky rôzneho materiálu.

Potešili starkých…

 

Tak ako po minulé roky, aj teraz deti z našej MŠ pripravili

“Vianočné vystúpenie”

pre klientov Zariadenia pre seniorov Katka. Deti z 1. triedy pod vedením p. učiteľky Benkovskej a Lefíkovej predviedli jeho obyvateľom pekný vianočný program. Básničky, pesničky a vinše vhodne doplnili tančekom snehových vločiek.

Na tvárach klientov zariadenia vyčarili úsmevy, ale aj slzy dojatia. Zážitok umocnili odovzdaním vlastnoručne vyrobených darčekov, ktoré robili aj deti z ostatných tried. Škôlkári boli odmenení nielen potleskom, ale aj drobným darčekom.

JANUÁR

Akcia z CVČ…

 

Opäť stretnutie s p. Katkou Ligasovou z CVČ Lánska, na ktoré sa deti dlho tešia. Tentoraz bola aktivita zameraná na

“Triedenie odpadu” 

V úvode deti s p. Katkou rozprávali aký rôzny odpad produkujeme. Neskôr rozdeľovali predmety/odpad/ do pripravených nádob podľa určenia. Po splnení tejto úlohy čakala na predškolákov ďalšia. Deti si vyberali z vrecka loptičky s obrázkom predmetov. Určovali: čo je na obrázku, z akého je materiálu a vytriedili do nádob podľa určenia. Hravým spôsobom škôlkari pochopili princíp triedenia odpadu. 

 

záver stretnutia každé dieťa nakreslilo dve ľubovolné nádoby na odpad aj s odpadom vo vnútri.

FEBRUÁR

Zimné radovánky…

 

Pani zima umožnila deťom naplno si vychutnať

“Zimné radovánky”

 

Deti zo 4. triedy využili bohatú snehovú nádielku a vyskúšali si kopčeky a areáli MŠ.

Neskôr odložili klzáky a s vervou sa pustili do stavania snehuliakov. Výdatne im pomohli aj pani učiteľky.

Karneval…

 

V stredu 20. februára by ste zbytočne hľadali v triedach deti. Keďže sa v MŠ konal

“Fašiango karneval”

Všetky deti sa zmenili na princezné, spidermanov, rytierov, zajačikov, šašov, víly a iné masky.

 

Veselo sa zabávali, tancovali spolu s pani učiteľkami.

Divadlo…

 

Nakoľko fašiangový čas ešte neskončil, zavítali k nám členky Divadla zo šuflíka zo Žiliny s divadelným predstavením

“Klauniáda”

Humorný príbeh dvoch klaunov bohatý na piesne a gagy udržal škôlkarov po celý čas v dobrej nálade.

Akcia z CVČ…

 

19.2 a 27. 2. predškoláci opäť privítali tetu Katku Ligasovú, pracovníčku CVČ a aktivitami zameranými k

“Svetovému dňu mokradí”

Zelená žabka deťom predstavila život v močiari a všetkých jeho  obyvateľov. Cieľom ďalšej aktivity bolo priblížiť deťom neadekvátne správanie ľudí v prírode s dosahom na životné prostredie. Predstavila Červenú knihu ohrozených vtákov.

V závere si deti vyrobili každé svoju žabku s odpadového materiálu.

Karneval u školákov…

 

A do tretice, predškoláci vo štvrtok 28. februára absolvovali ďalšiu akciu počas fašiangov. Na ZŠ DS Rozkvet sme sa zúčastnili na

“Fašiangovom karnevale”

 

Vo vyzdobenej jedálni ZŠ čakali na škôlkarov masky, žiaci prvého stupňa ZŠ  a dokonca aj diskdžokej.

 

Najprv sa všetky masky predstavili, potom nasledovala zábava, súťaže o ceny.  Vládla tu veselá  fašiangová nálada. Do MŠ odchádzali deti vytancované a spokojné. Každý dostal sladkú odmenu.

MAREC

Akcia z CVČ…

 

V piatok 15. marca teta Katka Ligasová z CVČ  uskutočnila v MŠ ďalšiu peknú akciu tentoraz venovanú

“Dňu vody”

Formou súťaže, počúvania a rozhovoru sa predškoláci  z 1. a 2. triedy dozvedeli o potrebe vody pre ľudí, o potrebe šetriť vodou, pretože zásoby vody sa zmenšujú.

Nadobudnuté vedomosti si deti utvrdili prácou v pracovných listoch “Ako šetríme vodu”.

Návšteva knižnice…

 

V piatok sa deti z 1.triedy vybrali do pobočky Považskej knižnice na Rozkvete. Mesiac marec už mnoho rokov vnímame ako

“Mesiac knihy a Mesiac knižníc”

Pani knihovníčka p. Janotová deťom priblížila výrobu kníh od stromu až po hotovú knižku v knižnici. Deti sústredene počúvali. Za odmenu im prečítala dva príbehy o deťoch.

 

 

Predškoláci sa na návštevy knižnice vždy tešia, rady si prezerajú knihy a časopisy.

Návšteva u prvákov…

 

Vo štvrtok 28. marca predškoláci z 1. triedy išli na ZŠ Slovenských partizánov kde sa uskutočnila

“Návšteva u prvákov 1. B triedy”

Pani učiteľka Slávka Chudovská škôlkarov privítala, porozprávala im o živote prvákov v škole. Vyzvala žiakov, aby prečítali škôlkarom básničku o sove. Potom spoločne  vo dvojiciach škôlkar- prvák vyrábali múdru sovu, ktorú vystrihli, nalepili, vyzdobili písmenkami.

Predškoláci za príjemne strávené chvíle na ZŠ poďakovali veselou piesňou. Ešte spoločné foto a cesta naspäť do MŠ.

APRÍL

DOD na 5.ZŠ…

 

V utorok 9. apríla sa predškoláci z 1. a 2. triedy zúčastnili na pozvanie Základnej školy

Slovenských partizánov

“Dňa otvorených dverí”

Pani učiteľky a žiaci pre nás aj ostatných návštevníkov pripravili zaujímavé aktivity, tvorivé dielne, hudobné vystúpenie gitarového krúžku a dokonca školskú cukráreň. Škôlkari mali možnosť vyskúšať si rôzne techniky prác, maľovanie, zdobenie vajíčok, pokusy.

Akcia bola veľmi pekne pripravená, deti si so sebou odnášali veľa zážitkov i vlastnoručne vyrobených predmetov.

Potešili predškolákov…

 

Vo štvrtok 11. apríla privítali predškoláci z 1. a 2. triedy v MŠ p. učiteľky a žiačky – členky gitarového krúžku zo základnej školy Slovenských partizánov. Pre škôlkarom si pripravili divadelné predstavenie

“O Polepetkovi”

Hovorené slovo dopĺňali hrou na gitary. Do prestavenia zapájali aj deti. Názvy popletených rozprávok škôlkari správne určili. Divadelné predstavenie ukončili spoločným tancom.

Akcia z CVČ…

 

V piatok, 26. apríla sa deti 1. a 2. triedy tešili na príchod tety Katky Ligasovej z CVČ .  Dnešný deň bol zameraný na

“Mesiac lesov”

V úvode sa deti oboznámili s lesom, jeho charakterom. Dozvedeli sa, že les môže byť divo rastúci alebo vysadený človekom. Zopakovali si, čo rastie v lese. Les poskytuje domov lesným zvieratám a vtákom. Rozprávali si o vôňach v lese, rastlinách, ochutnávali voňavé čaje /malinový, šípkový, jahodový/.

 

V závere hádali hádanky a nakoniec si svoje vedomosti utvrdili prácou v pracovných listoch.

Divadelné predstavenie…

 

V utorok 30.apríla prišli do MŠ členovia Divadla na hojdačke s divadelným predstavením

“Posledný dinosaurus”

Deti s dinosaurom putovali po všetkých kontinentoch, spoznávali krajiny, kamarátov malého dinosaura.

Aktívne sa zapájali do deja príbehu, spontánne reagovali na hudobné časti. 

MÁJ

Predplavecký výcvik…

 

Opäť po roku akcia MŠ na ktorú sa tešia predškoláci.

“Predplavecký výcvik”

Deti z 2. triedy absolvovali predplaveckú prípravu v dňoch od 29. 4.-3.5. , deti z 1. triedy  v termíne od 6.5.-10.5.2019.

Predškoláci sa najprv učili dýchať do vody, fúkali bublinky, hrali sa s vodou. Potom sa učili splývať pod vodou a v posledný deň skúšali preplávať pár metrov so správnym dýchaním.

Usilovní “plavci” získali za svoje úsilie “mokré vysvedčenie”.

MDD…

 

V piatok 31.5. sme oslávili dlho očakávaný

“Deň detí”

 

Od rána deti s p. učiteľmi súťažili na školskom dvore, tancovali, vymýšľali rôzne pohybové kreácie na reprodukovanú hudbu. Po výdatnom pohybe si všetci pochutnali na pečených špekáčikoch s chlebíkom a s horčicou. po jed ako ináč opäť pohyb a  hry až do obeda, ktorý bol naservírovaný na školskom dvore. Guláš na vzduchu chutil výborne a po ňom už deti odchádzali do tried, kde dostali pekné darčeky.

JÚN

Škola v prírode..

 

Od 3.-7. júna predškoláci opäť cestovali do Rajeckých Teplíc, kde sa zúčastnili

“Školy v prírode”

S p.uč. Jarkou, Alenkou a Renátou spoznali dominanty kúpeľného mesta, navštívili farmu, múzeum dopravy, odviezli sa lokálnym vláčikom do Rajca a na výletoch do prírody si upevnili poznatky o prírode, zvieratách a rastlinách. Deti statočne zvládli odlúčenie od rodičov a po týždni strávenom bez nich sa vrátili domov s množstvom zážitkov.

Diskotéka…

 

V piatok 14. júna sme sa opäť tešili na príchod “uja Jana” z Detvy, pretože to znamená, že bude

“Diskotéka” 

Keďže bolo teplo, tancovalo sa na školskom dvore. Ujo Jano ako vždy nesklamal. Roztancoval všetky deti, pani učiteľky, dokonca si prišli “zakrepčiť” aj tety upratovačky a kuchárky.

Unavení, vytancovaní aj trošku spotení sa deti osviežili v pripravenom bazéne. No povedzte, komu bolo lepšie?

Návšteva drotára…